NGÀY 11 THÁNG 08 - 2017
BẠN SẼ MẤT RẤT NHIỀU TIỀN ĐÓNG PHẠT NẾU KHÔNG CHÚ Ý NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP KHI ĐI TRONG ĐÔ THỊ
Việt Nam là đất nước có tình hình giao thông phức tạp, hệ thống biển báo & đường xá dày đặc nhưng tầm quan sát lại hạn chế do đường bé, cây cối nhà cửa che khuất nên gây khó khăn cho tài xế khi tham gia giao thông. Chính vì vậy không ít lần bạn có thể vô tình vi phạm luật giao thông, đặc biệt là trong đô thị chật hẹp.
BẠN SẼ MẤT RẤT NHIỀU TIỀN ĐÓNG PHẠT NẾU KHÔNG CHÚ Ý NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP KHI ĐI TRONG ĐÔ THỊ

Trong quá trình điu khin xe ô tô, vic nm vng lut giao thông không ch giúp bn di chuyn an toàn, bo v tính mng cho bn thân mình, người thân ca mình mà còn là cho người khác. Bên cnh vic hiu biết v bin báo, hiu lnh và các tín hiu giao thông, người tham gia giao thông còn phi nm được nhng thông tin v các li vi phm lut giao thông đường b thường gp và mc x pht c th cho tng li đó… Đ đm bo rng bn có thc s được x “đúng người đúng ti” hay không, tránh b CSGT x “ép” khi lưu thông trên đường. Sau đây là mt s li người lái xe ô tô hay mc phi khi tham gia giao thông trong đô th:

 1. Li dng đ sai quy đnh

Đường ph Hà Ni hay H Chí Minh rt cht chi và đông đúc, din tích dành cho đ xe ô tô li ít. Rt nhiu tuyến ph cm dng đ xe, mt s nơi cho phép đ xe tuy nhiên nếu bn không nm rõ quy đnh v dng đ xe rt có th bn s vi phm và b pht.

BẠN SẼ MẤT RẤT NHIỀU TIỀN ĐÓNG PHẠT NẾU KHÔNG CHÚ Ý NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP KHI ĐI TRONG ĐÔ THỊ-1.jpg

BẠN SẼ MẤT RẤT NHIỀU TIỀN ĐÓNG PHẠT NẾU KHÔNG CHÚ Ý NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP KHI ĐI TRONG ĐÔ THỊ-2.jpg

Dng xe không sát theo l đường, hè ph phía bên phi theo chiu đi hoc bánh xe gn nht cách l đường, hè ph quá 0,25 m; dng xe trên đường xe đin, đường dành riêng cho xe buýt; dng xe trên ming cng thoát nước, ming hm ca đường đin thoi, đin cao thế, ch dành riêng cho xe cha cháy ly nước; ri v trí lái, tt máy khi dng xe; dng xe, đ xe không đúng v trí quy đnh nhng đon có b trí nơi dng xe; đ xe; dng xe, đ xe trên phn đường dành cho người đi b qua đường; dng xe nơi có bin Cm dng xe và đ xe b pht t 300.000 đng đến 400.000 đng.

Pht t t 600.000 đng đến 800.000 đng đi vi các hành vi dng xe, đ xe ti v trí: Bên trái đường mt chiu; trên đon đường cong hoc gn đu dc nơi tm nhìn b che khut; trên cu, gm cu vượt, song song vi mt xe khác đang dng, đ; nơi đường b giao nhau hoc trong phm vi 5 mét tính t mép đường giao nhau; đim dng đón, tr khách ca xe buýt; trước cng hoc trong phm vi 5 mét hai bên cng tr s cơ quan, t chc có b trí đường cho xe ô tô ra vào; nơi phn đường có b rng ch đ cho mt làn xe; che khut bin báo hiu đường b. Đ xe không sát theo l đường, hè ph phía bên phi theo chiu đi hoc bánh xe gn nht cách l đường, hè ph quá 0,25 mét; đ xe trên đường xe đin, đường dành riêng cho xe buýt; đ xe trên ming cng thoát nước, ming hm ca đường đin thoi, đin cao thế, ch dành riêng cho xe cha cháy ly nước; đ, đ xe hè ph trái quy đnh ca pháp lut ; đ xe nơi có bin Cm đ xe hoc bin Cm dng xe và đ xe.

Trước khi dng đ xe bn cn chú ý các bin báo, và dng đ sát theo l đường không gây cn tr giao thông

 1. Không tuân th đèn tín hiu

Li này do bn thân người điu khin xe ôtô là ch yếu. Mt s trường hp do đèn b khut tm nhìn nên lái xe không chú ý mc phi. Khi đèn vàng nên gim tc đ và đèn đ dng li trước vch.

BẠN SẼ MẤT RẤT NHIỀU TIỀN ĐÓNG PHẠT NẾU KHÔNG CHÚ Ý NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP KHI ĐI TRONG ĐÔ THỊ-3.jpg

Lut Giao thông đường b quy đnh người tham gia giao thông phi chp hành h thng báo hiu đường b, trong đó có tín hiu đèn giao thông. Quy tc c th như sau:

– Tín hiu xanh là được đi.

– Tín hiu đ là cm đi.

– Tín hiu vàng là phi dng li trước vch dng, tr trường hp đã đi quá vch dng thì được đi tiếp; trong trường hp tín hiu vàng nhp nháy là được đi nhưng phi gim tc đ, chú ý quan sát, nhường đường cho người đi b qua đường.

Theo đó, đèn vàng là tín hiu báo cho người tham gia giao thông chun b tư thế dng li đ bo đm an toàn.

Theo Ngh đnh 46/2016/NĐ-CP v x pht vi phm giao thông trong lĩnh vc đường b, t 1/8/2016 khi tham gia giao thông nếu vượt đèn vàng s b x pht như vượt đèn đ, mc tin t 1,2 đến 2 triu đng.

Người đi môtô, xe gn máy (k c xe máy đin), xe tương t xe môtô và các loi xe tương t xe gn máy nếu vượt đèn tín hiu b pht t 300.000 đến 400.000 đng. Người đi xe đp, xe đp máy, người điu khin xe thô sơ khác s b pht mc pht 60.000-80.000 đng.

Bn cn chú ý quan sát đèn tín hiu đèn t xa khi đến các nơi giao nhau, nếu đến quá gn mà có nhiu làn đường bn s rt khó quan sát

 1. Không chp hành hiu lnh, ch dn ca bin báo hiu, vch k đường

Hin nay khi tham gia giao thông, nhiu ch phương tin b pht vi li “đi sai làn đường vi mc pht khá cao khiến nhiu người thc mc thế nào là li đi sai làn đường và cách phân bit li sai làn và không tuân th vch k đường. Người điu khin phương tin giao thông khi vi phm lut thường nhm ln gia li đi sai làn và li không chp hành bin báo, vch k đường bi không nm rõ các quy đnh ca lut vi tng trường hp khác nhau.

Li Không chp hành hiu lnh, ch dn ca bin báo hiu, vch k đường: nhng ngã 3 hoc ngã 4 Các dòng phương tin được phân lung theo các hướng: Lung cho xe r trái, lung cho xe r phi và lung cho xe đi thng. Vic phân lung này giúp đ tránh xung đt giao thông bng vch k đường và mũi tên ch hướng đi trên mi phân đường cùng bin báo 411.

BẠN SẼ MẤT RẤT NHIỀU TIỀN ĐÓNG PHẠT NẾU KHÔNG CHÚ Ý NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP KHI ĐI TRONG ĐÔ THỊ-4.jpg

Theo ph lc E Quy chun k thut quc gia v báo hiu đường b (được ban hành theo Thông tư s 17/2012/TT-BGTVT ngày 29/05/2012 ca B trưởng B GTVT)  thì bin báo màu xanh 411 có ý nghĩa: ch dn cho người lái xe biết s lượng làn đường trên mt đường và hướng đi trên mi làn đường theo vch k đường và Bin có tác dng bt buc người lái xe phi đi đúng làn đường đã được ch dn hướng phù hp vi hành trình ca xe.

BẠN SẼ MẤT RẤT NHIỀU TIỀN ĐÓNG PHẠT NẾU KHÔNG CHÚ Ý NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP KHI ĐI TRONG ĐÔ THỊ-5.png

Đim mà các ch điu khin cn lưu ý trong trường hp này là bin 411 phi đi kèm cùng vch k đường 1.18 hoc ch riêng vch 1.18 mi có hiu lc x pht. Trường hp mà ch có bin báo 411 mà không kèm theo vch k đường 1.18 thì s không có hiu lc x pht, bi bin 411 là bin ch dn không được dùng làm căn c đ x phat.

Như vy, trong trường hp các ch điu khin xe r trái hoc r phi mà li đi vào làn có mũi tên đi thng trên nhng đon đường có vch k đường 1.18 và bin báo 411 thì đây là li: Không chp hành hiu lnh, ch dn ca bin báo hiu, vch k đường. Vi li này, người điu khin xe ôtô s b pht theo Ngh đnh 46/2016/NĐ-CP  vi mc pht t 100.000-200.000 VNĐ; còn người điu khin xe moto, gn máy s b pht vi mc pht t 60.000-80.000 VNĐ.

Bn cn phân bit k li này vi li đi sai làm đường đ tránh b x pht sai

 1. Li đi vào đường mt chiu, đường cm

Thường thy nhng nơi thưa vng, bui trưa hoc bui ti vng v nên bác tài tranh th đi tt tiết kim thi gian, đôi khi cũng vì không quen đường.

BẠN SẼ MẤT RẤT NHIỀU TIỀN ĐÓNG PHẠT NẾU KHÔNG CHÚ Ý NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP KHI ĐI TRONG ĐÔ THỊ-6.jpg

Li đi vào đường mt chiu là đi hn vào đường mt chiu hoc đi vào chiu cm ôtô. Hà Ni và H Chí Minh có rt nhiu đường 2 chiu mà ôtô ch được đi mt chiu thường do tài xế ch quan không nhìn bin hoc không xem bn đ.

Li đi vào đường cm. Là ôtô đi vào đường trong thi gian cm ôtô. Nhiu đon đường đang trong thi gian thi công nên cũng rt nhiu đon cm đường theo gi thường là vào gi cao đim, mt s đường cm ban ngày.

Theo quy đnh ti khon 4 Điu 5 Ngh đnh 46/2016/NĐ-CP v quy đnh x pht vi phm hành chính trong lĩnh vc giao thông đường b, đường st có hiu lc t ngày 1/8/2016 thì ô tô đi vào đường cm b pht tin t 800.000 đng đến 1.200.000 đng đng thi b tước quyn s dng giy phép lái xe 1 tháng. Đi vi người điu khin xe mô tô, xe gn máy (k c xe máy đin), các loi xe tương t xe mô tô và các loi xe tương t xe gn máy s b x pht t 300.000 đng đến 400.000 đng.

Trước khi r vào đường nào bn cn quan sát k bin báo, có th xem trước qua bn đ đ chn đường khác

Trên đây là các li mà người lái xe ô tô thường mc phi khi tham gia giao thông trong đô th, bn nên ghi nh và cn thn khi lái xe đ tránh vi phm vì không nhng b pht rt nng mà còn s gây mt an toàn giao thông. Nếu bn có nhng kinh nghim v an toàn giao thông hay thc mc hãy đ li bình lun bên dưới nhé

Chúc bn lái xe an toàn!

Nguồn : Banxehoi.com.vn
Kinh doanh093 640 5588Dịch vụ0904 86 86 86

Thông tin liên hệ

 • Số 68 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
 • info@mazdalevanluong.vn
 • 024 3553 4433 / 024 7303 4433
 • 024 3553 6778
 • Thời gian làm việc:
  8:00 - 18:30 các ngày trong tuần
Theo dõi chúng tôi tại
Đăng ký nhận bảng tin